Druk enter om te zoeken

January 27 2022

Retourneren

Wanneer je iets hebt gekocht in de webshop van kM (kunstenaarsmateriaal), op www.kunstenaarsmateriaal.nl, dan heb je het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de koopovereenkomst te herroepen. Je hoeft daarvoor geen reden op te geven.

Herroepingstermijn

Gedurende de herroepingstermijn is het toegestaan het product uit te proberen. Je mag het product daartoe uit de verpakking halen. Je zorgt er wel voor de verpakking niet onnodig te beschadigen. Heb je meer gedaan dan nodig was om het product te beoordelen en zijn daarbij gebruikssporen of beschadigingen ontstaan, dan kunnen wij je daarvoor kosten in rekening brengen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop het product door jou, of een door jou aangewezen derde, in bezit is gekregen. Heb je een (cadeau-)abonnement afgesloten? Dan verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na ontvangst van het eerste tijdschrift door jou of een aangewezen derde.

Retourneren

Om gebruik te maken van je herroepingsrecht dien je binnen 14 dagen aan ons te melden dat je een koopovereenkomst wilt ontbinden. Dit kun je onder andere doen door via onderstaande knop ons retourformulier te downloaden, in te vullen en te sturen naar:

Uitgeverij De Doelenpers
Witte Vlinderweg 74
1521 PS Wormerveer

Na melding dat je gebruik wilt maken van het herroepingsrecht dien je binnen 14 dagen het product te retourneren. Je draagt zorg voor een afdoende beschermende verpakking die geschikt is voor het betreffende product. Meestal is de originele verzend­verpak­king daarvoor bij uitstek geschikt.

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvang je alle betalingen, inclusief de kosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat je hebt aan­gegeven gebruik te willen maken van het herroepings­recht terug, mits het product in goede orde retour ontvangen is. Wij betalen je terug met dezelfde betaalwijze waarmee jij ons betaald hebt, tenzij je een andere methode met ons afspreekt.

Kosten

Je draagt zelf de kosten en het risico van de retourzending. Wij schatten dat deze kosten circa € 7,- of maximaal het dubbele zullen bedragen van de verzendkosten die wij jou voor toezending van je bestelling in rekening hebben gebracht.

Uitzonderingen

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is de levering van losse uitgaven van het magazine kM (kunstenaarsmateriaal) conform Artikel 230p van het Burgerlijk Wetboek.

Contact

Heb je vragen? We helpen je graag! Bel ons op 072-527 55 27 of stuur een e-mail naar
info@dedoelenpers.nl.

X